Sydney – Gizo | VG3

Title

Sydney – Gizo

Galathea 3 ekspeditionen fejrer jul i troperne!

Tabs for stage landing page

Sonnenschein et al 2016 ISMEJ

Havet er fyldt med bakterier - der er omkring en million bakterier pr. milliliter havvand. Bakteriegruppen Roseobacter lever i havet. Det er en såkaldt marin bakterie.

c.jpg

Menneskelig aktivitet som industri, transport, opvarmning og landbrug har ændret atmosfærens sammensætning dramatisk.

Forslag til introfoto3.jpg

Under hele Galathea-ekspeditionen blev baggrundsstrålingen registreret af en GM-tæller og noteret hvert 10. minut. Disse data er til rådighed på hjemmesiden http://www.soldata.dk.

DSC_8368.jpg

Dybhavet gemmer på sære skabninger. Kortlægning af havenes bundfauna giver os indblik i evolutionens gåder.

luft.jpg

Hvad betyder det at vi får mere CO2 i atmosfæren? På Galathea blev mængden af CO2 i både vand og luft målt på hele ruten.

co2-forside.jpg

CO2 udveksles mellem atmosfære og hav. Her kan du lære om hvordan og hvorfor.

Picture2.jpg

Fluorescerende proteiner – oceanernes gave til forskning og bioteknologi.

image003.gif

Fytoplankton er meget små planter (ca. en tiendedele millimeter). De bliver spist af dyre-plankton, fisk eller hvaler.

sat_egnos.jpg

GPS har gjort mange opgaver i samfundet lettere, lige fra navigering og kortlægning til direkte interkontinental kommunikation.

_MG_6152 (2).JPG

Mange skibe er lavet af jern. Jern ruster, når det kommer i kontakt med saltvand. Lær hvad man gør, for at undgå dette.

Arne med en havslange

Danmark har en af verdens bedste samlinger af havslanger som nu befinder sig på Statens Naturhistoriske Museum baseret på Galathea 1, 2 og 3 ekspeditionerne.

Galathea 1 saluterer Københavns Fæstning i 1845 på vej ud på den 26 måneder lange tur. Tegning: Christian Thornam.

- Med fokus på de tre Galathea ekspeditioner

Fig02_GBR_from_Helecopter_800.jpg

Great Barrier Reef er verdens største koralrev og er uofficielt klassificeret som et af verdens syv naturvidundere.

Havets bevægelser har astronomiske rødder: Havstrømmene bliver nemlig skabt af Jordens rotation og forskelle på havvandets massefylde, der blandt andet skyldes Solens opvarmning af vandmængderne.

1.jpg

Havoverfladens areal dækker 70,9 % af Jorden og havets temperatur spiller en afgørende rolle for vores 'blå' planet.

fig1.jpg

Havtemperaturens daglige variationer tæt ved overfladen.

Hullet i ozonlaget slipper flere ultraviolette stråler ned til Jorden. Det kan give mere hudkræft og skade dyr og planter.

intro-billede.jpg

Formålet med Galathea 3 var at styrke dansk forskning og formidling. Hvad forstår man egentlig ved forskning og formidling?

WEATHER_13_S.jpg

Ved hjælp at satellitbilleder og målinger fra skibet kan ud følge det aktuelle vejr. Lav din egen 24 timers vejrudsigt.

Tyngde_2_L.jpg

Jordens tyngder kortlægges fra satellit målinger. Tyngden er vigtig for navigation, sikkerhed til søs, oliesøgning, mm.

CTD.jpg

Det bliver varmere. Havet stiger og mange arter på jorden er truede. Hvad sker der med vores natur?

Grønland.jpg

Kviksølv er det eneste tungmetal, der fordamper ved almindelige udendørs temperaturer. Det spredes let og er giftigt.

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser.

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv. Det indgår nemlig i alle proteiner og arvemasse – henholdsvis i aminosyrer og DNA. Nitrogen findes både i jord, luft og vand.

1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

DOM, opløst organisk stof indeholder 97% af al kulstof i verdenshavet.

Skibe på havet sejler i al slags vejr og er derfor afhængige af at kunne orientere sig - selv i den tætteste tåge.

RadarCS1_10_L.jpg

Med satellit kan man overvåge farvandene og lokalisere miljøforurening af olieudslip.

Img0003.jpg

og andre marine bakterier som kilde til antibakterielle stoffer.

HavHojde_1_L.jpg

Altimetrisatellitter måler afstanden til havets overflade med en nøjagtighed på få centimeter med radar.

satellit.jpg

af havets overflade på Galathea 3

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

VG3-solen-foto-01.jpg

Solskin over hele jorden: Kortlægning af solens indstråling over verdenshavene.

Det kommer fra det ydre rum...siver op gennem undergrunden. Det rammer os, uden vi ser det, lugter det eller mærker det. Alligevel er det helt naturligt.

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

På Galathea 3 blev der undervejs lavet vejrudsigter, så man kunne vælge den bedste rute og forberede sig på rejsevejret.

Copyright: Anne Lif Lund Jacobsen

- hvorfor Galathea 3 ikke blev Galathea 2.

Når Vædderen sejler på verdens syv have betyder vinden meget for, hvordan rejsen bliver.

’Den uophørlige vind!’.
Kortlægning af vinden over havet. Hvordan gøres det og hvorfor?

Giftige havslanger blev fanget og undersøgt af Arne R. Rasmussen i Det Indiske Ocean og i Stillehavet.

Jens Tang Christensen arbejder med kulstofkredsløbet og den biologiske pumpe.

Kommandørkaptajn Lars Hansen, skibschef for Vædderen fra Sydney til København.

Roseobacter-bakterier – havets stjerner. En undersøgelse jorden rundt om bakterier i krig med hinanden.

Martin studerer mikroskopiske dyrearter i Salomonhavet.

Martin Røssel Larsen lektor ved SDU var med ude at dykke efter flourescerende koraller ved Salomonøerne.

Ole Thastrup leder efter flourescerende proteiner ved koralreve flere steder på jorden.

Peter Roepstorff undersøger flourescerende proteiner i Salomonhavet.

Vist på tv juli 2010 (24:50).

Vist på tv juli 2010 (24:45).

Vist på tv juli 2010 (24:20).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 1. (24:50).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 2. (24:45).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 3. (24:20).

Arne R. Rasmussen forsker i giftige havslanger. Følg ham ombord på Vædderen i Salomonhavet.

Se og hør om Galathea 3 ekspeditionen her på ved hjemad med klip fra mange steder kloden rundt.

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

The video was made for the Galathea visit in Chile and include Bertel Haarder, scientists, studen

Galathea's Eye (in English). Story on Galathea 3 and use of satellite images.

Geologisk metoder med seismiske lydbølger, MultiBeam scanner og undervandsvideo afsøger karbonatb

Lyt til debatten mellem tre professorer ombord på Vædderen i Salomonhavet.

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

Følg med Galathea i Salomonhavet. Fra Statens Naturhistoriske Museum. (25 min.)

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe

 • week50_2006_Full.jpg
 • Week51_2006_1_Full.jpg
 • Week51_2006_2_Full.jpg
 • Week52_2006_Full.jpg
 • IMG_8890.jpg
 • IMG_8944.jpg
 • IMG_8955.jpg
 • IMG_8996.jpg
 • IMG_9252.jpg
 • IMG_9324.jpg
 • IMG_9357.jpg
 • IMG_9362.jpg
 • IMG_9400.jpg
 • IMG_9430.jpg
 • IMG_9455.jpg
 • IMG_9495.jpg
 • IMG_9530.jpg
 • IMG_9534.jpg
 • IMG_9540.jpg
 • IMG_9582.jpg
 • IMG_9599.jpg
 • IMG_9619.jpg
 • IMG_9623.jpg
 • IMG_9639.jpg
 • IMG_9650.jpg
 • IMG_9694.jpg
 • IMG_9702.jpg
 • IMG_9720.jpg
 • IMG_9725.jpg
 • IMG_9738.jpg
 • IMG_9775.jpg
 • IMG_9785.jpg
 • IMG_9790.jpg
 • IMG_9794.jpg
 • IMG_9824.jpg
 • IMG_9831.jpg
 • IMG_9847.jpg
 • IMG_9854.jpg
 • IMG_9867.jpg
 • IMG_9890.jpg
 • P1000816.jpg
 • P1000839.jpg
 • P1000850.jpg