Havtemperaturen | VG3

Havtemperaturen

Havene har en enorm kapacitet til at oplagre varme, i modsætning til kontinenterne. Dette er hovedsagelig på grund af forskellene i de fysiske egenskaber ved vand, jord og klippe. Dybden ned til hvilken at varme oplagres er omkring 100 gange større i havene end på kontinenterne, hvor den er 1 m, og varmemængden i de øverste få meter af overfladevandet er lig med den samlede varmemængde i hele atmosfæren.Endelig, kan flydende vand aldrig nå en temperatur under frysepunktet, som er omkring -2 graders celsius (C) for havvand. Overfladetemperaturer for jord og klippe opnår den omkringværende lufttemperatur, hvilket i kolde kontinentale vintre ved de høje breddegrader er et godt stykke under -25 C. Man kan derfor argumentere for at havene fungerer som en enorm global termostat. Undertiden taler man om, at Verdenshavet har en enorm termisk inerti.

Det såkaldte havklima som påvirkes af nærliggende have er derfor normalt karakteriseret af relativt kolde somre og varme vintre. Dette står i klar kontrast til kontinentalklima hvor somre er relativt varme og vintre er kolde eller ligefrem meget kolde langt fra havene.

Overvågning af det globale klima kræver et ganske stort antal inputparametre af fysisk, kemisk og biologisk natur, som bør måles gentagende gange, globalt og pålideligt med relativt få omkostninger. Et nøgleparameter er selvfølgelig temperaturen, som ofte bør måles for et stort antal geografiske positioner og i forskellige dybder. Praktisk, fysisk og økonomisk er dette umuligt medmindre vi begrænser os til at måle en størrelse kaldet strålingstemperaturen, der kan måles fra satellitter udstyret med infrarøde eller mikrobølge radiometre. Satellitter gør det muligt for os at tage daglige målinger af havoverfladetemperaturen ude over Verdenshavet.

Til sammenligning så er langsomme forskningsskibe der måler havtemperaturer på konventionel vis ved hjælp af de sædvanlige termometre eller termistorer dyre og den globale dækning er ringe. Til gengæld tillader disse traditionelle teknikker os også at måle temperaturer under havoverfladen, såvel som andre fysiske, kemiske og biologiske egenskaberne knyttet til havvandet.

Fag: geografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNFNV
1.jpg