Nitrogen | VG3

Nitrogen

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv. Det indgår nemlig i alle proteiner og arvemasse – henholdsvis i aminosyrer og DNA. Nitrogen findes både i jord, luft og vand. Det meste nitrogen findes som en luftart i atmosfæren, nemlig som gassen N2.

 Stort set ingen organismer kan optage nitrogen på gasform. Men nitrogen er nødvendigt for alt liv – på land såvel som i vand. Planter i havet har - ligesom planter på land - brug for næringsstoffer med nitrogenforbindelser for at vokse. Langt de fleste organismer kan kun optage nitrogen (N), når det indgår i kemiske forbindelser. Vi indtager fx nitrogenforbindelser, når vi spiser protein.

Havet indeholder mindre end 0,01% af den nitrogenmængde, der er i atmosfæren.

På Galatheaekspeditionen blev nitrogenfiksering påvist i et af de næringsrigeste havområder i verden.

 

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.