Satellitbilleder – helt enkelt | VG3

Satellitbilleder – helt enkelt

Satellitbilleder af Jorden bliver optaget af instrumenter på satellitterne, som kredser om Jorden højt oppe - enten i cirka 800 km eller i 36.000 km’s højde. Herfra kan man se store ting fx det halve af kloden i et billede. Man kan også se meget små ting fx en bil, en have, en flok mennesker.

De forskellige instrumenter er alle lavet for at kunne se bestemte ting bedst muligt, så der er store forskelle på hvordan instrumenterne virker. Fx er nogle gode til at ’zoome’, andre til ’panorama’. Nogle er gode til at måle temperatur, andre til at måle planter, osv.

Der er også forskel på hvordan satellitterne kredser. Nogle holder netop samme fart som Jordens rotation om sin egen akse. Dvs. at disse satellitter hele tiden befinder sig præcist over den samme plet på Jorden. Andre satellitter kredser rundt om Jorden og laver et mønster, der ligner garnet du vikler om et garnnøgle.

Følg med i satellitternes verden og lær noget om hvad de kortlægger.

Picture1.jpg