Miljøfarlige stoffer i hav | VG3

Miljøfarlige stoffer i hav

Langs hele Galathea 3 ekspeditionens rute indsamlede forskere fra en række danske universiteter miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk for at undersøge forekomst, fordeling og effekter af forskellige miljøgifte i havet. Projektet resulterede i oprettelse af den første globale miljøbank til opbevaring af forureningsprøver.

Indsamling af miljøprøver foregik både ved kyster og på dybere vand – enten med gummibåd, med trawl fra Vædderens agterdæk eller med snorkel.

Fag: biologi og kemi gymnasier og hf.

Findes i: KeBiNFNV
mf01.jpg