Radar ser olieudslip i havet | VG3

Radar ser olieudslip i havet

De radarbilleder, som var tilgængelige under Galathea 3 ekspeditionen, viste først og fremmest havoverfla­der, men der er også gode eksempler på radarbilleder af landområder, ikke mindst omkring de havne, ekspeditionen anløb.

Når man undersøger radarbilleder, er det med særlig henblik på:

  • at se byer oppefra og følge deres udvikling gennem en vis periode
  • at undersøge den stedse foranderlige havoverflade og især: forsøge at opdage forurening til havs!
  • at foretage observationer af hav-isen og hjælpe med at navigere gennem isfyldt farvand

Lad os derfor begynde med at se nærmere på nogle radarbilleder! Husk at radarbilleder i modsætning til optisk-infrarøde optagelser ikke viser os nogen farver, men i stedet lader de os se en række andre karakteristika vedrørende overfladen. De har med graden af ruhed at gøre (rolig sø er blank, mens et oprørt hav ligner en ru flade) eller hænger sammen med, hvad genstande på jorden består af, dvs materialet og dets fugtighedsgrad.

Fag: geografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNV
RadarCS1_10_L.jpg