Lars Hansen | VG3

Lars Hansen

Kommandørkaptajn Lars Hansen, skibschef for Vædderen fra Sydney til København.

Kommandørkaptajn Lars Hansen, skibschef for Vædderen fra Sydney, gennem Salomonhavet ved juletid, til New Zealand og langs Antarktis, langs Sydamerika til Galapagos og gennem Panamakanalen, samt gennem Caribean og USA og hjem over Atlanten til København.

Kommandørkaptajn Lars Hansen, skibschef for Vædderen fra Sydney til København.

Lars Hansen er ansat ved Søværnet .

Arbejdet ved Søværnets Operative Kommando for Galathea 3 er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Videos

Maren Molkte Lyngsgaard undersøger planterne i havet (alger) fra 400 m dybde opsamlet med CTD fra Vædderen.

Antiopodeøerne - 49°40′0.12″S,178°46′0″E
Miljøforurening undersøges gennem analyse af guano fra pingviner.