Fytoplankton – set fra rummet | VG3

Fytoplankton – set fra rummet

Verdens Have dækker ca. 70 % af jorden overfalde, og er hjemsted for en stor del a livet på jorden – fra verdens største dyr, hvalerne – til de mindste i form a bakterier og vira.

Fytoplankton udgør de første del af den marine fødekæde. Fytoplankton er meget små planter (I størrelsesorden tiendedele millimeter). De bliver spist af zoo-plankton (dyre-plankton), fisk eller hvaler. Sidstnævnte filtrerer enorme mængden af vand hele tiden for at dække deres føde behov. Nedenfor kan ses billeder af hvordan plankton-algerne ser ud i mikroskop.

Havene er derfor en vigtig del af verdens natur og ressourcer. Alle har derfor en interesse i at bevare et sundt marint miljø. For at sikre dette overvåges have og oceaner både lokalt, national og i enkelte tilfælde også internationalt.

Både observations-frekvens og overvågningsmetode varierer fra område til område og fra land til land. Traditionelt har man sendt skibe ud for at opsamle vandprøver til analyse nogle gange om året, men idag findes mange andre muligheder. Man kan således supplere med målinger fra bøjer, færger, fly og satelitter som I højere grad kan måle kontinuert. I nogle tilfælde 24 timer i døgnet – 365 dage om året, og i andre blot store områder én gang dagligt hvilket er almindelig med visse satellitter. For nylig er biologer og oceanografer også begyndt at arbejde med avancerede matematiske modeller for bedre at forstå variationer i miljøet. Disse modeller kan også bruges når data fra de andre målemetoder i perioder mangler.

Fag: geografi gymnasier og hf.

Findes i: Ge
image003.gif