Havstrømme - Havets bevægelser | VG3

Havstrømme - Havets bevægelser

Havets bevægelser har astronomiske rødder: Havstrømmene bliver nemlig skabt af Jordens rotation og forskelle på havvandets massefylde, der blandt andet skyldes Solens opvarmning af vandmængderne. Solens opvarmning er også årsag til vind, der skaber bølger og strømme i havets øverste lag. Tidevandet er skabt af Månens rotation om Jorden. Havstrømmene påvirkes også af havbundens udformning (topografi).

Jordens have er alle forbundet med hinanden. Millioner af tons havvand bevæger sig rundt i disse have

På turen rundt om Jorden har Galathea 3 indsamlet data om havet - temperaturer, vind og vejr. Disse data viser, hvordan havet bevæger sig.