Hvad er forskning og formidling | VG3

Hvad er forskning og formidling

Den første Galathea ekspedition (Galathea 1) sejlede rundt om Jorden fra 1845 til 1847. Ekspeditionen skulle lave ”videnskabelige undersøgelser” af de danske kolonier, og lave handelsaftaler undervejs. Ekspeditionen kom hjem med over 100 kasser med prøver, der var blevet samlet undervejs. Mange af disse blev stående uåbnede i lang tid, fordi forskerne blev uvenner. En planlagt bog om resultaterne blev desværre heller ikke til noget.

Lidt mere end hundrede år senere, forsinket af 2. verdenskrig, tog Galathea 2 ekspeditionen afsted. Formålet for denne ekspedition var både forskning og formidling. Man ville især forske i dybhavet – hvor havet er mere end 4 km dybt. Derudover havde Galathea 2 en opgave i at repræsentere Danmark, hvor skibet kom frem.

Galathea 2 sejlede til mange af de samme steder som Galathea 1. Det var for at følge op på de undersøgelser, der var lavet 100 år tidligere. Der var journalister og filmfolk med på Galathea 2, fordi det for første gang var vigtigt med formidlingen af de resultater man opnåede.

Galathea 3 ekspeditionen sejlede fra København den 11. august 2006, og kom tilbage den 24. april, 2007. Formålet for denne ekspedition var både forskning og formidling.

Flere hundreder forskere skrev ansøgninger, for at komme med på Galathea 3-ekspeditionen. Det gav pote for cirka 60 af projekterne Se dem her.

Langt de fleste af disse projekter var naturvidenskabelige (svarende til skolefagene biologi, fysik/kemi og geografi), men der blev også plads til nogle humanistiske projekter (svarende til skolefagene: historie og samfundsfag).

Nogle af projekterne fandt sted til havs - fra og på skibet ”Vædderen”. Andre var baseret på land, og fandt derfor sted i områder, der lå langs sejlruten. Flere af landprojekterne fandt fx sted i de tidligere danske kolonier i Tranquebar og Vestindien. Både på Galathea 1 og Galathea 2 blev der forsket, hvor der dengang var danske kolonier.

Det var meget forskelligt, hvor længe forskerne var med på Galathea 3. Nogle var fx kun med en uge, andre var med i alle 8½ måned, som ekspeditionen varede.

Samlet set har flere hundrede forskere taget prøver og data, som er blevet undersøgt med forskellige analyser og taget med hjem i laboratorier. Her er de gemt til videre studier, forskning og formidling.

Men hvad forstår man ved forskning? Og hvad er god formidling?

Fag: tværfaglig, biologi, fysik/kemi, geografi 7.-10. kl.

intro-billede.jpg