Info til lærere | VG3

Lærerværelset

Summary

Information til lærere

Kære kollega.

Om VirtuelGalathea3

Oversigtsliste over cirka 90 VirtuelGalathea3 undervisnings-projekter fordelt på fag i gymnasium og hf samt fag i 7.-10. kl. oversigtsliste .

Læs vores folder

VG3 indeholder aktuelle, relevante undervisningsforløb i form af projekter baseret på den videnskabelige forskning, der blev udført på eller i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen.

De enkelte projekter er udarbejdet i et nært samarbejde mellem en eller flere forskere og en gymnasielærer eller en grundskolelærer. På denne måde er kvaliteten af både den forskningsmæssige og den undervisningsmæssige side forsøgt sikret til de respektive uddannelser.

Ungdomsuddannelser
Projekterne er ikke bare forskningsrapporter omskrevet til gymnasieniveau. Det er et materiale, der gør det muligt for eleverne under kyndig vejledning at sætte sig i forskernes sted og analysere virkelige data og observationer indsamlet på ekspeditionen.
Mange af gymnasiets fag kan bruge projekterne. I første række kan disse fag have glæde af VirtuelGalathea3:

• Naturgeografi
• Biologi
• Fysik
• Kemi
• Historie
• Naturvidenskabelig faggruppe (NV), hf
• Naturvidenskabeligt grundforløb (NVGF), stx
• Almen studieforberedelse (AT), stx

Fra starten er fagene ikke ligeligt repræsenteret med antal projekter. Det vil ændre sig i den kommende tid, hvor flere projekter under udarbejdelse vil blive færdiggjort og publiceret.

Der er en del materiale af relevans for tværfaglige forløb SRP (Studieretningsprojekt/-opgaver) og til AT (Almen Studieforberedelse), NVGF (Naturvidenskabelig grundforløb) og NV (Naturvidenskabelig Faggruppe).

Grundskole

Projekter til grundskolen 7.-10. kl. dækker fagene:
• Biologi
• Fysik/kemi
• Geografi
• Historie
• Tværfaglige

Fra starten er fagene ikke ligeligt repræsenteret med antal projekter. Det vil ændre sig i den kommende tid, hvor flere projekter under udarbejdelse vil blive færdiggjort og publiceret.

Projekternes opbygning

Hvert projekt er udarbejdet med følgende moduler:
• Indledning
• Baggrund
• Øvelser
• Links

Baggrundsdelens læsestof vil supplere fagenes lærebøgers indhold og kan f.eks. indeholde speciel og nødvendig baggrundsinformation for at kunne arbejde med øvelsernes analyser og spørgsmål.

Øvelserne er projekternes vigtigste del. Her sættes eleverne i centrum af læreprocessen ved at arbejde med virkelige forskningsdata, som analyseres ved hjælp af passende værktøjer under vejledning af projektets forslag til øvelsesgange. Der stilles passende spørgsmål, der starter som beskrivende og analyserende og slutter som perspektiverende spørgsmål. På denne måde vises at f.eks. arbejdet med en to meter lang boreprøve måske kan give svar på klimaudvikling og naturkatastrofer som tsunamier og tropiske orkaner i Vestindien!

Mange af projekterne egner sig godt til at introducere naturvidenskab i faget naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g samt som et tema i naturvidenskabelig faggruppe i HF, hvor biologi, kemi og geografi samarbejder.

På VirtuelGalathea3 kan man følge ekspeditionen rundt om verden. For hver etape, som kan klikkes frem på verdenskortet, kan man gå til togtlederens beskrivelse af hvad der foregik, hvilken forskning der var på programmet, hvilke videoer og billeder, der er tilgængelige og ikke mindst hvilke projekter til undervisning der findes.

Under Galathea 3 ekspeditione leverede Satellite Eye for Galathea 3 aktuelle satellitbilleder langs ruten. Disse billeder var stillet til rådighed af ESA, den Europæiske Rumfarts Organisation, og stammede fra ESA-satellitten ENVISAT. Disse billeder var til god støtte for en del videnskabelige projekter, der havde glæde af de daglige satellitbilleder, der viste havtemperaturen og f.eks, algekoncentrationen. Denne facilitet er videreført i nogen grad i Virtuel Galathea 3 i Planeten Nu. Her vil der dagligt vises de nyeste satellitbilleder. Disse billeder kan bruges i mange sammenhænge hvor virkelige data kan supplere lærebogens skoleeksempler.

På Galathea 3 blev observeret temperatur, vind, skibets hastighed og meget andet jorden rundt. Tallene er gemt i en database med gennemsnitsværdier for hver 5 minutter. Disse mange data er tilgængelige i bl.a. Excel format og kan analyseres af elever.
Del erfaringerne med brugen af Virtuel Galathea 3

Vi har et ønske om at modtage konstruktiv kritik baseret på brug af materialet fra Virtuel Galathea 3.

Endvidere har vi et stort ønske om at lærere og elever udveksler deres erfaringer her på siden.

Ide forslag fra lærervikar Christian Riisager-Pedersen på Helsinge Realskole i skoleåret 2009-2010.

Brug inspirationen Projekt om Galathea 3 ekspeditionen

Du kan se mere om Christian under Deltagende forskere

Send os venligst en email til vg3@VirtuelGalathea3.dk

Lærervejledning til projekterne

Facitliste til 'Lav din egen CO2-skala'.

Interaktivt undervisningsforløb om global opvarmning på norsk: Her: https://www.viten.no/nob/ kan en lærerregistrering give tilladelse til at oprette klasser, så eleverne kan gennemføre undervisningsforløb om global opvarmning – og andre undervisningsforløb.

Salomonøernes: overlevelse
Hent lærervejledning til øvelserne Salomonøerne: overlevelse

Havets kulstof optag
Hent besvarelse til øvelserne Havets kulstof optag

Klimaudviklingen i 40.000 år
Svar til læreren: ser der et modsat-retet mønster i variationerne i procenfordelingen af de to arter, så når G. ruber er hyppic er G. rubescens mindre hyppig, og omvendt. Det iser, at der er svingninger i temperaturen af overfladevandet i Caribien (varmest når G. ruber er hyppigst)

Svar til læreren: NGRIP kernen fra Grønland viser store variationer i δ18O, som er en parameter, der viser en kombination af temperaturen i atmosfæren over Grønland og af i havvandet fra Nordatlanten, hvor det vand, der falder over Grønland som sne, er fordampet fra.

Den marine kerne fra Caribien viser tilsvarende svingninger, om end de ikke er helt så kraftige. Dette viser, at temperaturvariationerne i Grønland falder sammen med variationer i havtemperaturen i troperne. Dette viser også, at variationer i Golfstrømmen har spillet en vigtig rolle for temperaturen af luften over Grønland og nok hele den Nordlige Halvkugle.