Klimaprojekterne | VG3

Klimaprojekter fra Galathea 3

Summary

På Galathea 3 var mange forskere optaget af at undersøge forhold med stor betydning for vores forståelse af klimaet. Her er ti forskellige vinkler på hvorledes klimaet hænger sammen med CO2, havets temperatur, tidligere tiders klima samt befolkningens tilpasning på øer i Stillehavet.

'Kulstofprojektets' forskere målte CO2 kloden rundt og sammenholder resultaterne til fysiske, kemiske og biologiske forhold. Lær derom i følgende fire undervisningsprojekter:

Kulstof og verdens klima af Peter Bondo Christensen, Lone Als Egebo, Signe Høgslund, Jens Tang Christensen og Maren Moltke Lyngsgaard.
Fag: naturgeografi, kemi, biologi og fysik i gymnasier og hf. Grundig introduktion og øvelser i biologi, fysik og kemi.

CO2 udveksling hav og luft af Merete Badger, Lise Lotte Sørensen, Charlotte Bay Hasager og Camilla Geels.
Fag: naturgeografi og kemi i gymnasier og hf. Grundig introduktion til CO2måling og data samt øvelser i kemi og naturgeografi baseret på skibsdata og satellitbilleder.

Havets kulstof optag af Jesper Nissen og Peter Brøgger Sørensen.
Fag: naturgeografi, kemi og fysik i gymnasier og hf. Introduktion til CO2måling og data samt øvelser i kemi og naturgeografi baseret på skibsdata, avanceret analyse i Excel.

CO2 i atmosfæren af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen.
Fag: biologi, fysik/kemi, geografi og tværfag i 7.-10 kl. Grundig introduktion og øvelser i biologi, fysik/kemi, geografi og tværfagligt.

'Satellite Eye' projektets forskere præsenterer to projekter om havets fysiske forhold:

Havtemperaturen af Niels Kristian Højerslev, Jacob L. Høyer, Leif Toudal Pedersen ig Rune Midjord Nielsen.
Fag: naturgeografi og fysik gymnasier og hf. Grundig introduktion. Øvelser med brug af satellitbilleder i arkiv og fra idag.

Havisen omkring Grønland af Leif Toudal Pedersen og Torben P. Jensen.
Fag: naturgeografi og fysik gymnasier og hf. Introduktion til havis. Introduktion til havis og kortlægning fra satellit. Øvelser med brug af satellitbilleder til overvågning af havis gennem tiden og idag.

Forskere fra projektet 'Miljø- og klimaændringer i grønlandske fjorde og shelfområder' har forsket i Klima i grønlandske fjorde af Niels Nørgaard-Pedersen, Naja Mikkelsen og Peter Brøgger Sørensen.
Fag: naturgeografi gymnasier og hf. Grundig introduktion til klimaet ved Grønland og øvelser i naturgeografi med geologiske borekerne data.

'WINMARGIN' projektets forskere beskæftiger sig med Vestindiens sedimenter af Antoon Kuijpers, Jesper Bartholdy, Jørn Torp Pedersen og Peter Brøgger Sørensen.
Fag: naturgeografi gymnasier og hf. Grundig introduktion til klimaet med orkaner i Vestindien og øvelser i naturgeografi med geologiske borekerne data.

Klimaudvikling i 40.000 år af Marit-Solveig Seidenkrantz, Antoon Kuijpers, Kristina Ravnsgård Nielsen, Peter Brøgger Sørensen.
Fag: naturgeografi og hf. Klimaudviklingen i 40.000 år observeret fra en lang borekerne fra havbunden i det Caribiske Hav. Øvelser om 14C-datering.

Forskere i projektet 'Opløst organisk stof (DOM) i havet' forsker i den globale fordeling af Opløste organiske stof i havet (hvis pulje af karbon er enorm!) af Gerda Carlsson og Stiig Markager.
Fag: biologi og kemi gymnasier og hf. Grundig introduktion og øvelser i biologi og kemi.

Havet stiger og det får stor betydning for folk på mange øer i Stillehavet. Det undersøger forskere i projektet 'Bæredygtig brug af ressourcer eller truende sammenbrud? Klima, overlevelse og produktion i det sydvestlige Stillehav (CLIP)'. Lær om
Salomonøerne: overlevelse af Torben Birch-Thomsen, Kjeld Rasmussen, Torben P. Jensen og Karl-Erik Christensen.
Fag: naturgeografi, biologi, historie og fysik gymnasier og hf. Grundig introduktion og øvelser baseret på forsker data.

Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen har udarbejdet to projekter til 7. – 10. klasse om klima.
Projektet ”CO2 i atmosfæren”.
Hvad betyder det at vi får mere CO2 i atmosfæren? På Galathea 3 blev mængden af CO2 i både vand og luft målt på hele ruten.

Projektet ”Søers biologi under forskellige klimaforhold”
Projektet ”Søers biologi langs klimagradienten” ville undersøge biologiske forhold og biodiversitet (antal af forskellige arter af dyr og planter) i søer, som ligger i forskellige klimazoner. Projektet ville også undersøge hvilke forskelle og ligheder, der er mellem de forskellige ferskvandssøer - og komme med et bud på, hvordan vi i Danmark kan sikre, at det liv, der i dag er i vores søer, stadig kan trives i fremtiden, hvis klimaet bliver varmere her hos os.

Oversigtsliste af 108 VirtuelGalathea3 undervisnings-projekter fordelt på fag i gymnasium og hf (82 projekter) samt fag i 7.-10. kl. (26 projekter).