Information | VG3

Information

Summary

VirtuelGalathea3 støttes af Tips- og Lottopuljen ved Undervisningsministeriet.

VirtuelGalathea3 projektet har fulgt op på resultaterne fra Galathea 3 ekspeditionen, som bestod af 50 forskningsprojekter og en jordomrejse fra den 11. august 2006 til den 24. april 2007, i alt 258 dage.

PDF iconGalathea 3 2006-2007

Der er udviklet 108 undervisningsprojekter, som ligger her på hjemmesiden. Vi håber du får lyst til at lære nyt fra nogle af disse! Det er bare at hoppe ud i det....

Dansk Ekspeditionsfond koordinerede togtet og formidlede om Galathea 3 før og under ekspeditionen. Visionen fra Dansk Ekspeditionsfond om Galathea 3 ekspeditionens betydning er følgende (citat):

”Galathea 3 skal styrke danskernes opfattelse af den moderne videnskab som nærværende og meningsfuld og bringe navnlig den naturvidenskabelige forskning ind i grund- og gymnasieskolerne i en form, der kalder på både oplevelse, nysgerrighed og indsigt.”

Formål

Formålet med VirtuelGalathea3 er at tilbyde et solidt fagligt funderet undervisnings-materiale, der varigt sikrer danske elever online adgang til de mange spændende observationer og resultater fra Galathea 3 til brug i undervisningen i fagene fysik, kemi, biologi, naturgeografi og historie niveau-delt til klasser i ungdomsuddannelser og 7.-10. klasser i grundskolen.

Bevillinger

Bevillinger til VirtuelGalathea3 liste

Nøgleord om bevillingerne:

’Satellite Eye for Galathea3’ projektet var en blanding af udvikling af undervisningsmateriale til gymnasieelever om satellitbilleder, systematisk indsamling af satellitbilleder fra danske eksperter støttet af Det europæiske Rumagentur (ESA, European Space Agency) især fra ESA undervisningsafdeling, og forskning baseret på satellitbilleder i samarbejde med en række Galathea 3 forskningsprojekter. Erfarne gymnasielærere og forskere udviklede undervisningsmateriale sammen. Satellitbillede databasen opbyggedes og deles til alle Galathea 3 projekter samt til undervisning.

’Multimedie for VirtuelGalathea3 e-learning’ projektet bestod af optagelse af videoklip togtet rundt af firma ’Nature og Science’. Videoklip er derefter integreret på hjemmesiden i undervisningsprojekterne.

’VirtuelGalathea3 e-learning’ projektet udviklede hjemmesiden virtuelgalathea3.dk. Undervisningsformidling til gymnasieelever, HF, HTX og 7.-10. klasser inkluderer stort set alle forskningsprojekter fra Galathea3. Erfarne lærere og forskere udviklede undervisningsmateriale sammen. Skibsdata inkluderes i høj grad. Skibsdata er de observationer af vejr og hav som blev indsamlet af Dansk Ekspeditionsfond fra kontrakter uden om forskningsprojekterne. Skibsdata er dermed fælleseje på Galathea3. Forskningsdata fra Galathea3 projekterne tilhører de individuelle forskningsprojekter og en del af disse forskningsdata er lagt på virtuelgalathea3.dk i de relevante undervisningsprojekter. Forskerne bidrog gratis til undervisningsudvikling (som en del af deres forskningsformidling fra deres Galathea 3 projektbevillingerne).

’Galathea-undervisning baseret på forskning’ projektet udviklede flere undervisningsforløb. I dette betales honorar til enkelte forskere for deres bidrag fordi deres Galathea 3 forskningsbevillinger var udløbet, men vi ønskede at sikre deres ny viden til undervisning kom med på hjemmesiden. Vi anvendte flere ad hoc erfarne lærere og journalister til at forbedre hjemmesiden. Vi opdaterede content management system til drupal7 og fik nyt design på virtuelgalathea3.dk.

’VirtuelGalathea 3 web-opdatering’ projektet bidrog til markedsføring af hjemmesiden, opdatering af web-design og formidling af blandt andet de tre Galathea 3 film som blev vist på landsdækkende tv. Filmene er produceret af firma Nature og Science. De tre film ligger på hjemmesiden og indgår i undervisningsmaterialet.

’Vedligehold galathea3.dk og virtuelgalathea3.dk’ er en kontrakt i hvilken de to hjemmesider galathea3.dk og virtuelgalathea3.dk vedligeholdes teknisk. Galathea3.dk er blevet opdateret med liste af nye publikationer fra Galathea 3 forskere til og med 2011. Galathea3.dk ligger på server ved DTU. VirtuelGalathea3.dk ligger på server hos firma Peytz og Co. med back-up. Desuden ligger dele af virtuelgalathea3.dk hos DTU Space (satellitbillede databasen inklusiv søgemaskine og visualisering) og diverse data og store filer hos DTU Vindenergi. Galathea3.dk ejes af Forsknings og Innovationsstyrelsen. VirtuelGalathea3.dk ejes af DTU Vindenergi.

VirtuelGalathea3-2018’ får støtte fra UVM Udlodningsmidler til at VirtuelGalathea3.dk hostes hos Peytz og Co og opdateres med ’Responsive design’ for at imødekomme mobile platforme som smartphone og tablets og for fortsat at blive ranket højt i google-søgning. Lønmidler til projektledelse, vedligeholde platformene, svare på henvendelser, sørge for pressedækning i anledning af 10-års jubilæum for Galathea3 afholdes af DTU.

’VirtuelGalathea3 jubilæum’ får støtte fra Lundbeckfonden går til at udvide undervisningsmaterialet med interessante nye opdagelser fra Galathea 3 forskerne og lade det indgå i det eksisterende. Dermed vil ny viden blive hurtig tilgængelig for danske elever. Hovedaktiviteterne er at erfarne lærere i samarbejde med Galathea3 forskere udvikler nyt e-learning. Dernæst lægges det nye undervisningsmateriale på hjemmesiden. Endelig skabes nyhedsformidling fra hjemmesiden.

Professor Charlotte Hasager har koordineret samtlige nævnte projekter.

Yderligere om bevillingerne:

VirtuelGalathea3 projektet er delvis støttet af Tips- og Lottopuljen ved Undervisningsministeriet. Projektet startede den 1. juli 2007 og vil fortsætte for denne bevilling til den 30. juni 2011 (4 år). Derefter vil den udviklede hjemmeside www.virtuelgalathea3.dk med undervisningsmateriale samt skibsdata bevares åben for brug indtil den 31. december 2015, idet Dansk Ekspeditionsfond har indgået aftale med Risø DTU om at Risø tilgængeliggør fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og giver mulighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige på hjemmesiden. Dette er forlænget med en ny bevilling fra Udlodningsmidler ved Undervisningsministeriet således at projektet fortsætter indtil den 30. juni 2018.

Som optakt til VirtuelGalathea3 er der lavet en undervisningsfilm 'Galatheas Øje' om satellitbilleder brugt under Galathea3 fra projektet Satellite Eye for Galathea 3 støttet af Egmont Fonden. Filmen er rettet mod ungdomsuddannelserne.

Desuden er der lavet 50 videoklip fra Galathea 3 af Nature & Science (tidligere STV Nature & Science). Dette arbejde er støttet af Tips- og Lottopuljen (1 år Multimedie-bevillingen, delvis parallelt med VirtuelGalathea3-bevilling).

De tre dokumentarfilm om Galathea 3 ekspeditionen 'Jorden rundt med Galathea 3' er støttet af Dansk Ekspeditionsfond, ligesom også undervisningsvideoen 'Den naturvidenskabelige metode'. Film og video er produceret af STV og Nature & Science.

Dansk Ekspeditionsfond formidler baggrunden for samt nyt om Galathea 3 ekspeditionen:

Dansk Ekspeditionsfond
(Bemærk, åbner et nyt vindue!)

Jyllandsposten formidler om Galathea 3 ekspeditionen:

Jyllandsposten/Galathea 3
(Bemærk, åbner et nyt vindue!)