Havtemperaturens variationer | VG3

Havtemperaturens variationer

Ved at bruge forskellige metoder til at måle havets overfladetemperatur er det blevet vist at temperaturen varierer med dybden og gennem dagen. Disse ændringer afhænger af solens indstråling og vinden. Du har nok allerede en fornemmelse af hvordan havets temperatur varierer med årstiderne og på forskellige steder i verdenshavet. Men hvad med de daglige variationer af havets temperatur? Hvad skyldes de og hvor og hvornår foregår variationerne? Er de mon vigtige og hvilken viden kan de give?

Forskning i global opvarmning af oceanerne har en meget stor og vigtig rolle, fordi havet er i stand til at lagre store mængder varme og dermed regulerer atmosfærens temperaturvariationer. Forskere forsøger at finde ud af om havet bliver varmere, og hvis ja, hvor meget. Derfor observerer de havets temperatur. Det er også vigtigt for dem at kende de mulige variationer og hvor disse finder sted.

Læs også projektet Havtemperaturen

Fag: naturgeografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNV
fig1.jpg