Opløst organisk stof i havet | VG3

Opløst organisk stof i havet
Ovenfor: Mikrofoto af bakterier og virus i havvand. Foto af Morten Søndergaard

På landjorden er der organisk stof i de levende organismer. Når de dør bliver det dødt organisk stof. Det omsættes af mikroorganismer i en lang nedbrydningsproces. I jordbunden findes nedbrydningsprodukterne som humusstoffer, som stadig er organisk.

Havets humus findes dels som sedimenter på havbunden og dels som opløst stof i vandmasserne. Sidstnævnte kaldes DOM, fra engelsk Dissolved Organic Matter. Stofferne er svagt brune ligesom humus, derfor har det også betydning for vandets farve og dermed også for de organismer, der lever i vandet.

På Galathea3 ekspeditionen blev der foretaget en sammenhængende undersøgelse af fordeling, sammensætning og omsætning af DOM på hele turen. Ligeledes blev de mikroorganismer som styrer omsætningen af DOM undersøgt mikroskopisk og der blev også fortaget eksperimenter med DOM. DOM er oceanernes største pulje af organisk kulstof og dens nettoomsætning er afgørende for den globale kulstofbalance.

Fag: biologi og kemi gymnasier og hf.

Findes i: KeBiNFNV
1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG