Great Barrier Reef | VG3

Great Barrier Reef

Great Barrier Reef (GBR) i Australien er verdens største koralrev og dækker et område på 344.000 km2 svarende til ca. 8 gange Danmarks areal. Det er uofficielt blevet klassificeret som et af verdens syv naturvidundere.

Great Barrier Reef strækker sig mere end 2.300 km langs Queenslands kyst. Revet består ca. 2.800 individuelle rev, hvoraf 760 er kantrev, der så at sige gror direkte ud fra kysten. I modsætning hertil findes langt fra kysten barriererev eller atolrev, hvor revene danner en krans omkring en ø.

Fag: geografi og biologi gymnasier og hf.

Findes i: GeBiNFNV
Fig02_GBR_from_Helecopter_800.jpg