St. Thomas | VG3

Title

St. Thomas

St. Thomas var historisk set en af de tidligere dansk vestindiske besiddelser.

Tabs for stage landing page

Åleprojektet på Galathea 3 fandt både æg og åleyngel i Sargassohavet og løste dermed endnu en lille bid af ålens gåde.

Sonnenschein et al 2016 ISMEJ

Havet er fyldt med bakterier - der er omkring en million bakterier pr. milliliter havvand. Bakteriegruppen Roseobacter lever i havet. Det er en såkaldt marin bakterie.

Forslag til introfoto3.jpg

Under hele Galathea-ekspeditionen blev baggrundsstrålingen registreret af en GM-tæller og noteret hvert 10. minut. Disse data er til rådighed på hjemmesiden http://www.soldata.dk.

En metode til at undersøge fortiden er at studere mudder – eller nærmere sedimenter. Sedimenter består af både organisk og uorganisk materiale.

gb-1.jpg

På sin tur rundt om Jorden besøgte Galathea 3 flere geologiske brændpunkter.

Galathea 1 saluterer Københavns Fæstning i 1845 på vej ud på den 26 måneder lange tur. Tegning: Christian Thornam.

- Med fokus på de tre Galathea ekspeditioner

Foto4a.JPG

Grønne enge på den tropiske havbund. Havgræsserne er en helt central del af økosystemet i det Caribiske Øhav.

Fig-0-klima.jpg

Klimaudviklingen gennem de sidste 40.000 år - undersøgelse af en marin borekerne fra Caribien

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser.

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv. Det indgår nemlig i alle proteiner og arvemasse – henholdsvis i aminosyrer og DNA. Nitrogen findes både i jord, luft og vand.

RadarCS2_4_L.jpg

Radar satellitbilleder fra landområder og havne som ekspeditionen anløber bruges til kortlægning.

slaver1.jpg

I jagten på sandheden om slaveriet på de Vestindiske øer, må man gå videnskabeligt til værks.

Det kommer fra det ydre rum...siver op gennem undergrunden. Det rammer os, uden vi ser det, lugter det eller mærker det. Alligevel er det helt naturligt.

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

DSC01562.JPG

Vestindien – hvad siger en sedimentboring om ændringer i aflejringsmiljøer? Lær derom gennem WINMARGIN projektet.

P-Thorning-2000.jpg

De vestindiske slaver og deres helbredelseskultur undersøgt ud fra både antropologiske og historiske metoder.

Anders forsker i miljøfremmede stoffer på havets bund i Københavns Havn og ud gennem Skagerak.

Anne Bech-Danielsen er journalist fra Politiken og Anne var med fra Galapagos til Caribean.

Anne Jørgensen forsker i tungmetaller i marine dyr fra havets bund mellem Galapagos og Caribean.

Antoon Kuijpers ledede WINMARGIN projektet om sedimenter og fortidens klima ved St. Croix.

Bernhard Bierlich studerer slaverne fra Ghana og i St. Croix gennem kolonitiden og deres helbredelsesmetoder.

HKH kronprins Frederik deltager på Galathea fra Galapagos til Caribean og fortæller om sine oplevelser og forskningen

Jakob Strand forsker i forurening med tungmetaller i mudderprøver fra havets bund.

Jan Heinemeier er fysiker og leder af AMS 14C Dateringscenteret ved Aarhus Universitet.

Jesper Bartholdy undersøger sedimenter fra borekerner optaget ved St.Croix i Carribean i WINMARGIN projektet.

Jesper arbejder med stabile isotope i søsedimenter og kulstof-14 dateringer

Jørgen Leth er maringeolog med fokus på de kvartære aflejringer og havbundssedimenter.

Jørn Torp Pedersen deltog i WINMARGIN projektet i Det Caribiske Hav med borekerne undersøgelser af sedimenter.

Kristina studerer fortidens klima og oceanografi i Vestindien.

Kommandørkaptajn Lars Hansen, skibschef for Vædderen fra Sydney til København.

Lise Hartvig er arkæolog og studerer slavernes forhold gennem arkæologiske studier i Vestindien.

Marianne Holmer forsker i tropiske havgræsser.

Marit-Solveig undersøger årsager til klimaforandringer i geologiske undersøgelser.

Peter Bondo Christensen formidler fra Galathea 3 for Undervisningsministeriet, EMU gennem flere etaper.

Pia Bennike, lektor ved Retsmedicinsk Institut, KU undersøger slavernes vilkår i Vestindien.

Vist på tv juli 2010 (24:50).

Vist på tv juli 2010 (24:45).

Vist på tv juli 2010 (24:20).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 1. (24:50).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 2. (24:45).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 3. (24:20).

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

På videoen optræder Jesper Bartholdy, Mikkel Fruergaard og

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe