Marianne Holmer | VG3

Marianne Holmer

Marianne Holmer forsker i tropiske havgræsser.

Marianne Holmer er lektor ved Syddansk Universitet, Biologisk Institut.

Se mere om Marianne Holmer på http://www.mholmer.biology.sdu.dk/

Marianne Holmer ledede projektet Tropiske havgræssers udbredelse samt samspil med kulstofog
næringssaltpuljerne i karbonatsedimenter
som er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 16.

Projects

Foto4a.JPG

Grønne enge på den tropiske havbund. Havgræsserne er en helt central del af økosystemet i det Caribiske Øhav.