Klimaudvikling i 40.000 år | VG3

Klimaudvikling i 40.000 år

I dette projekt følges en gruppe geologer, der optager en borekerne i Caribien. Borekernen undersøges i laboratoriet for at bestemme dens alder ved hjælp af C-14 metoden. Endvidere undersøges dens indhold af nogle encellede organismer, foraminiferer, der kan fortælle om temperaturen i det havvand, hvori de levede for mange tusinde år siden.

Til slut sammenlignes resultatet med en undersøgelse af en borekerne fra Grønlands indlandsis, der fortæller om temperaturudviklingen der.

I baggrundsafsnittet er der information om det Caribiske Hav, om prøvetagning på dybt vand, om foraminiferer samt om videnskaben bag kulstof-14 datering.

Du vil få lejlighed for selv at analysere og fortolke forskernes observationer.

Findes i: Ge
Fig-0-klima.jpg