Jakob Strand | VG3

Jakob Strand

Jakob Strand forsker i forurening med tungmetaller i mudderprøver fra havets bund.

Jakob Strand er forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

Jakob Strand er forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

Jakob er miljøbiolog med speciale indenfor forekomst og effekter af miljøgifte i havmiljøet.

Læs om Jakob Strand i projektet om Miljøforurening

Projektet Miljøfremmede stoffer og metaller –havforurening i globalt perspektiv er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på alle etaperne undtagen 7, 13 og 14.

Projects

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Videos

De unge forskere Anne Jørgensen og Jakob Strand arbejder med mudder fra havbunden og undersøger det for tungmetaller.