Anders Elleby Engell-Kofoed | VG3

Anders Elleby Engell-Kofoed

Anders forsker i miljøfremmede stoffer på havets bund i Københavns Havn og ud gennem Skagerak.

Anders Elleby Engell-Kofoed er ph.d. studerende på Institut for Biologi og Kemi på Roskilde Universitetscenter.

Anders Elleby Engell-Kofoed er ph.d. studerende. Anders tog forureningsprøver af bunden i Københavns Havn og ud gennem Skagerak for at undersøge indholdet af miljøfremmede stoffer og metaller.

Der er information om Anders' publikationer og ting i pressen på Anders Elleby på RUC .

Anders og hans mange kollegaer i Galathea-projektet er der information om på Anders og kollagaer

Projektet Miljøfremmede stoffer og metaller –havforurening i globalt perspektiv er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på alle etaperne undtagen 7, 13 og 14.

Projects

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Videos

Med bundtrawl i Skagerak samler unge forskere snegle, muslinger og krabber for at se efter spor af forurening.