Jan Heinemeier | VG3

Jan Heinemeier

Jan Heinemeier er fysiker og leder af AMS 14C Dateringscenteret ved Aarhus Universitet.

Jan Heinemeier, Lic. scient, er fysiker og leder af AMS 14C Dateringscenteret på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Ud over kulstof-14 datering i forbindelse med klimaforskning arbejder Jan Heinemeier med forskning, metodeudvikling og anvendelser af kulstof-14 metoden og isotopanalyse inden for en bred vifte af områder som f.eks. arkæologi og rekonstruktion af forhistoriske kostvaner, geologi, miljø, retsmedicin og human biologi.

Kort CV og publikationsliste kan findes på: http://person.au.dk/da/jh@phys.au.dk

Projects

Fig-0-klima.jpg

Klimaudviklingen gennem de sidste 40.000 år - undersøgelse af en marin borekerne fra Caribien