Jørn Torp Pedersen | VG3

Jørn Torp Pedersen

Jørn Torp Pedersen deltog i WINMARGIN projektet i Det Caribiske Hav med borekerne undersøgelser af sedimenter.

Jørn Torp Pedersen er Post. Doc. ved Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitiet.
Email: jtp@geogr.ku.dk

Jørn Torp Pedersen er ansat som Post. Doc. ved

Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet.

Jørn Bjarke Torp Pedersen er PhD og ansat som Post Doc på Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet. Jørn forsker primært i sediment transport og holocene aflejringer i estuarine miljøer.

Jørn forsker i estuarier (flod-delta), deres opbygning og sediment transport. Jørn har bl.a. undersøgt disse processer i Vadehavet. Læs mere om Jørns forskning

her

Projektet WINMARGIN er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projects

DSC01562.JPG

Vestindien – hvad siger en sedimentboring om ændringer i aflejringsmiljøer? Lær derom gennem WINMARGIN projektet.

Videos

På videoen optræder Jesper Bartholdy, Mikkel Fruergaard og
Jørn Bjarke Torp Pedersen. Optaget af Britt Tang Sørensen.