Havgræsser på tropisk havbund | VG3

Havgræsser på tropisk havbund

En lille håndfuld dykkere svømmer langsomt henover den bølgende plæne af havgræs, der dækker bunden af Lameshur Bay i det caribiske øhav. Dykkerne udgør teamet af forskere der undersøger havgræssets udbredelse og samspil med næringssaltene i den tropiske havbund. Havgræsserne er en helt central del af økosystemet i området og har både betydning for havskildpadder og fiskeyngel. Projektet kræver dygtige dykkere, for der skal både opstilles forsøg direkte på havbunden og indsamles prøver til analyse i laboratorierne ombord på Vædderen.

En uge tidligere indlogerede forsker-teamet sig på Virgin Island Environmental Research Station på øen St. John midt i et naturreservat. Havgræs-projektet er et af de få Galathea 3 projekter, der både arbejder fra Vædderen og fra landbaserede stationer. Undersøgelserne i naturreservatet ud for St. John skal vise hvordan uberørte havgræs-samfund fungerer. Det uberørte samfund vil senere blive sammenlignet med havgræs-samfund i mere miljøbelastede områder.

Fag: biologi gymnasier og hf.

Findes i: KeBiNFNV
Foto4a.JPG