Anne Jørgensen | VG3

Anne Jørgensen

Anne Jørgensen forsker i tungmetaller i marine dyr fra havets bund mellem Galapagos og Caribean.

Anne Jørgensen er Ph.D. studerende ved RUC og SDU.

Anne Jørgensen er Ph.D. studerende ved RUC/SDU i Molekylær Biologi og Miljøbiologi Anne Jørgensen på LinkedIN .

Anne deltager i projektet om Miljøfremmede stoffer og metaller.

Projektet Miljøfremmede stoffer og metaller –havforurening i globalt perspektiv er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på alle etaperne undtagen 7, 13 og 14.

Projects

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Videos

De unge forskere Anne Jørgensen og Jakob Strand arbejder med mudder fra havbunden og undersøger det for tungmetaller.