Radar ser land og by | VG3

Radar ser land og by

De radarbilleder, som var tilgængelige under Galathea 3 ekspeditionen, viste først og fremmest havoverfla­­der, men vi vil også kunne give gode eksempler på radarbilleder af landområder, ikke mindst omkring de havne, ekspeditionen anløb. Bille­der med særlig interessant indhold er forsynet med uddybende kommentarer, og teksten omfatter spørgsmål eller en kort øvelsesopgave.
Når man undersøger radarbilleder, er det med særlig henblik på:

- at se byer oppefra og følge deres udvikling gennem en vis periode

- at undersøge den stedse foranderlige havoverflade og især: forsøge at opdage forurening til havs!

- at foretage observationer af hav-isen og hjælpe med at navigere gennem isfyldt farvand

Lad os derfor begynde med at se nærmere på nogle radarbilleder! Husk at radarbilleder i modsætning til optisk-infrarøde optagelser ikke viser os nogen farver men i stedet lader os se en række andre karakteristika vedrørende overfladen. De har med graden af ruhed at gøre (rolig sø er blank, mens et oprørt hav ligner en ru flade) eller hænger sammen med, hvad genstande på jorden består af, dvs materialet og dets fugtighedsgrad.

Fag: geografi gymnasier og hf.

Findes i: Ge
RadarCS2_4_L.jpg