Antoon Kuijpers | VG3

Antoon Kuijpers

Antoon Kuijpers ledede WINMARGIN projektet om sedimenter og fortidens klima ved St. Croix.

Antoon Kuijpers er seniorforsker ved GEUS i Kvartærgeologisk Afdeling i forskingsgruppen Maringeologi.
Email: aku@geus.dk

Antoon Kuijpers er ansat som seniorforsker ved

GEUS.

Antoon Kuijpers, PhD, er maringeolog og ansat som seniorforsker ved GEUS. Han læste geologi og oceanografi ved Amsterdam og Kiel Universitet, hvor han også gennemførte PhD studiet. Før han i 1988 kom til Danmark og fik en stilling som maringeolog i det daværende Miljøministerie, arbejdede han som (værnepligtig) hydrograf ved den hollandske marine, og som maringeolog ved de nationale hollandske geologiske undersøgelser, samt ved Hamborg og Göteborg universitet.

Antoon forsker i geologien i marine miljøer. Læs mere forskningen

her

Projektet WINMARGIN er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projects

DSC01562.JPG

Vestindien – hvad siger en sedimentboring om ændringer i aflejringsmiljøer? Lær derom gennem WINMARGIN projektet.

Videos

På videoen optræder Jesper Bartholdy, Mikkel Fruergaard og
Jørn Bjarke Torp Pedersen. Optaget af Britt Tang Sørensen.