Geologisk info fra sedimenter | VG3

Geologisk info fra sedimenter

En metode til at undersøge fortiden er at studere mudder – eller nærmere sedimenter. Sedimenter består af både organisk og uorganisk materiale. Gennem tiden er materialet blevet transporteret og har bundfældet sig i lag det sted, man udtager sin sedimentprøve. På den måde kan en analyse af sedimenterne fortælle meget om den tid, sedimenterne blev afsat. Forskerne borer sedimentprøverne op i et langt rør. Man taler derfor om en sedimentborekerne. Man kan se de forskellige lag i sedimentborekernen.

Sedimenter afsættes i havet, i floder og i søer. Metoden kan man derfor bruge mange forskellige steder.

På Galathea 3 var der flere projekter, som undersøgte sedimenter:

Projekt ”WINMARGIN” udtog sedimentprøver fra kystområdet på St Croix i Vestindien.
Projekt ”Klima i grønlandske fjorde” udtog sedimentprøver fra tre forskellige grønlandske fjorde.
Projekt ”Klimaudvikling i 40.000 år” udtog en borekerne i Caribien.

Her kan du læse, hvordan sedimenterne bliver dannet, og hvad de derfor kan fortælle om fortiden. Og du får mulighed for at se nærmere på de sedimentprøver, der blev udtaget på Galathea 3.