Jørgen O. Leth | VG3

Jørgen O. Leth

Jørgen Leth er maringeolog med fokus på de kvartære aflejringer og havbundssedimenter.

Jørgen O. Leth, uddannet geolog fra Aarhus Universitet i 1987. I 1998 ph.d. i maringeologi også fra Aarhus Universitet.

Jørgen arbejder som seniorforsker i Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), en forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet.

Har 20 års professionel erfaring som maringeolog med fokus på de kvartære aflejringer og havbundssedimenter, herunder sedimenttransport og sedimentære processer. Specifik erfaring i kortlægning af marine aflejringer, der udnyttes af råstofindustrien. Jørgen har stor erfaring i projektledelse af multidisciplinære og tværfaglige studier
(f.eks. habitatkortlægning), der udnyttes indenfor forvaltningen af dansk/EU lovgivning. Deltager løbende i internationale forskningsprojekter.

Projects

Fig-0-klima.jpg

Klimaudviklingen gennem de sidste 40.000 år - undersøgelse af en marin borekerne fra Caribien