Marit-Solveig Seidenkrantz | VG3

Marit-Solveig Seidenkrantz

Marit-Solveig undersøger årsager til klimaforandringer i geologiske undersøgelser.

Marit-Solveig Seidenkrantz, Ph.D., er maringeolog og mikropalæontolog. Hun har arbejdet ved universitetet i Canada og Frankrig, før hun blev ansat som lektor ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

I dag leder Marit-Solveig ’Centre for Past Climate Studies’. Hendes forskning fokuserer på forståelse af klimasystemet og årsager til klimaforandringer gennem geologiske undersøgelser af fortidens klima og havstrømme.
Kort CV og publikationsliste kan findes på: http://person.au.dk/da/mss@geo

Projects

Fig-0-klima.jpg

Klimaudviklingen gennem de sidste 40.000 år - undersøgelse af en marin borekerne fra Caribien