København | VG3

Title

København

København. Her starter og slutter den 8 måneder lange ekspedition. Mange forskere i Danmark støtter Galathea 3.

Tabs for stage landing page

Sonnenschein et al 2016 ISMEJ

Havet er fyldt med bakterier - der er omkring en million bakterier pr. milliliter havvand. Bakteriegruppen Roseobacter lever i havet. Det er en såkaldt marin bakterie.

Forslag til introfoto3.jpg

Under hele Galathea-ekspeditionen blev baggrundsstrålingen registreret af en GM-tæller og noteret hvert 10. minut. Disse data er til rådighed på hjemmesiden http://www.soldata.dk.

CHP_12_L.jpg

Galathea i København set fra satellit. Satellitbilleder kan vise små objekter såsom buske og bænke i en park.

sat_egnos.jpg

GPS har gjort mange opgaver i samfundet lettere, lige fra navigering og kortlægning til direkte interkontinental kommunikation.

Galathea 1 saluterer Københavns Fæstning i 1845 på vej ud på den 26 måneder lange tur. Tegning: Christian Thornam.

- Med fokus på de tre Galathea ekspeditioner

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser.

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv. Det indgår nemlig i alle proteiner og arvemasse – henholdsvis i aminosyrer og DNA. Nitrogen findes både i jord, luft og vand.

1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

DOM, opløst organisk stof indeholder 97% af al kulstof i verdenshavet.

RadarCS2_4_L.jpg

Radar satellitbilleder fra landområder og havne som ekspeditionen anløber bruges til kortlægning.

Det kommer fra det ydre rum...siver op gennem undergrunden. Det rammer os, uden vi ser det, lugter det eller mærker det. Alligevel er det helt naturligt.

Figure 7.jpg

Det er altid sjovt at tage på stranden om sommeren! ...lær om strand og bølger!

Frank Landkildehus fisker på Azorerne for at sammenligne fiskesamfund i forskellige klimaer

Azorerne er en portugisisk øgruppe i Atlanterhavet. Klimaet i Azorerne er varmere end i Danmark, idet Danmark ligger i den tempererede klimazone, mens Azorerne ligger i den subtropiske klimazone.

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

Når Vædderen sejler på verdens syv have betyder vinden meget for, hvordan rejsen bliver.

Anders forsker i miljøfremmede stoffer på havets bund i Københavns Havn og ud gennem Skagerak.

Anne Lærke Sørensen arbejder på et Ph.D.-projekt om kviksølv i det marine grænselag.

Camilla Geels modellerer CO2 for hele jorden med atmosfærisk model.

Kommandør og chef for Vædderen Carsten Schmidt fra København til Sydney.

Cecilie Drost Aakjær læser Geofysik på Københavns Universitet.

Charlotte Bay Hasager i Satellite Eye for Galathea3 studerer vinden over havet fra satellitter.

Eske Bruun er biologilærer ved Silkeborg Gymnasium.

Frank Bason stod for målinger af stråling fra solen under hele togtet med instrumenter fra SolData.

Lektor i kemi og fysik ved Langkær Gymnasium & HF samt forfatter til lærebøger om krudt.

Gabrielle Jarvik Stockmann har skrevet specialeafhandling om Ikkasøjlerne i Grønland.

Gerda Carlsson er lektor i biologi og kemi ved VUC København.

Helle Houkjær er lærer ved Krogårdsskolen i Greve.

Ioanna Karagali forsker i hav, luft og kystprocesser.

Jacob L. Høyer fra Satellite Eye for Galathea3 arbejder med satellitbilleder og oceanografi.

Jürg Lichtenegger i Satellite Eye for Galathea 3 formidler om satellitbilleder bl.a. radar og højopløselige optiske.

Karin Mørk Iversen er gymnasielærer og arbejder i Satellite Eye for EduGIS.

Karl-Erik Christensen i Satellite Eye for Galathea 3 fokuserer på naturgeografi og GIS.

Leif Toudal Pedersen i Satellite Eye for Galathea 3 holder vågent øje med havis fra satelliter.

Lone Als Egebo er lektor i biologi og kemi ved Hasseris Gymnasium.

Lone Skafte Jespersen er lærer ved Krogårdsskolen i Greve.

Lotte Nyborg fra Satellite Eye for Galathea 3 anvender højopløselige satellitbilleder.

Michael Schultz Rasmussen fra Satellite Eye for Galathea 3 anvender satellitbilleder til kortlægning.

Peter Bondo Christensen formidler fra Galathea 3 for Undervisningsministeriet, EMU gennem flere etaper.

Peter Brøgger Sørensen fra Satelitte Eye for Galathea3 arbejder med satellitbilleder i undervisning.

Peter Viskum Jørgensen fra Satellite Eye for Galathea 3 studerer alger set fra satellitter.

Rune Midjord Nielsen studerer fysik og deltog i Satellite Eye med udvikling af projekter.

Signe Høgslund er uddannet biolog ved Århus Universitet og arbejde med iltfrizoner og formidling for VirtuelGalathea.

Kammerherre Søren Haslund-Christensen, formand for bestyrelsen for Dansk Ekspeditionsfond.

Torben P. Jensen i Satellite Eye for Galathea 3 arbejder med naturgeografi, historie og datalogi.

Uffe Wilken arbejder med formidling for Ikkasøjle projektet.

Vist på tv juli 2010 (24:50).

Vist på tv juli 2010 (24:45).

Vist på tv juli 2010 (24:20).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 1. (24:50).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 2. (24:45).

English version: Jorden rundt med Galathea 3. Del 3. (24:20).

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

Calciumcarbonat (marmor) overhældes med fortyndet salpetersyre.

Sammenblanding af calciumnitratopløsningen og en kaliumsulfatopløsning.

Smeltning af kaliumnitrat samt reaktion mellem et stykke glødende trækul og den smeltede kaliumni

Reaktionen mellem svovl og smeltet kaliumnitrat er temmelig voldsom.

Dannelse af svovl ved sammenblanding af opløsninger af natriumthiosulfat og saltsyre.

Ved opvarmning af svovl dannes først en lysegul smelte, hvorefter farven ændres via orange og rød

Ved opvarmning af savsmuld dannes brændbare gasser, vanddamp samt trækul.

Forbrændingen af en hjemmefremstillet sortkrudtblanding er så langsom, at aluminiumsbægeret når a

Forbrændingen af fabriksfremstillet sortkrudt er så hurtig, at aluminiumsbægeret ikke når at smel

Om rensning af råsvovl ved vask, varmebehandling og destillation.

Om salpeterforekomsterne i det nordvestlige Indien (Bengalen). © Middelaldercentret Nyk. F.

Rekonstruktion af den gamle metode fra naturligt forekommende salpeter.

Om svovludvinding på Sicilien og Island.

Om sortkrudtets historie og dets tre bestanddele: salpeter, svovl og trækul.

Om svovl i vintønder og krudtfremstilling.

Naturlige svovlforekomster i vulkanske områder på Island (lyd mangler).

Om svovlproduktion ved udsmeltning på Sicilien.

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe

Virtuel Galathea3 formidler forskningsresultater til undervisning. B.

  • Week33_2006_Full.jpg
  • IMG_0059.jpg
  • IMG_0079.jpg
  • IMG_0071.jpg
  • IMG_0047.jpg
  • IMG_0875.jpg
  • IMG_0952.jpg
  • IMG_0970.jpg