Strand og bølger | VG3

Strand og bølger

Det er altid sjovt at tage på stranden om sommeren! Men har du nogen sinde tænkt på hvordan stranden ser ud om vinteren eller hvordan den så ud for mange år siden?

Strande ændres hele tiden, fordi sand bliver ført til og fra. Årsagen? Der er forskellige processer såsom at åer og floder løber ud i havet samt bølger og vind. Vind kan transportere sand direkte, men vind kan også skabe bølger, som rammer stranden og former den.
’Kystlinie’ er det mest anvendte videnskabelige ord for strand, som er grænsen mellem ocean og kontinent. Her hvor de naturlige elementer mødes, påvirker de hinanden i komplekse og stadigt forandrende forhold.

Når vinden blæser over havet dannes der bølger, som bevæger sig kortere eller længere afstande, og som bærer energi, indtil de rammer kystlinien. Der brydes bølgerne på forskellig vis og frigør deres energi, som får sandkornene til at bevæge sig i en eller anden retning. Men hvor kommer sandet fra? Hvordan virker vind og bølger sammen?

Kan man ud fra den vindretning eller bølgeretning, som typisk rammer en strand, forklare hvordan den ser ud?

Læs mere om strande, bølger, vind og få svar på alle disse samt endnu flere spørgsmål!

Fag: naturgeografi i gymnasiet og geografi i HF samt fysik i gymnasiet.

Findes i: FyGeNV
Figure 7.jpg