Gerda Carlsson | VG3

Gerda Carlsson

Gerda Carlsson er lektor i biologi og kemi ved VUC København.

Gerda Carlsson er lektor i biologi og kemi ved VUC København.

Gerda Carlsson er lektor i biologi og kemi ved VUC København. Gerda arbejder for VirtuelGalathea med at udvikle undervisningsmateriale.

Projects

1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

DOM, opløst organisk stof indeholder 97% af al kulstof i verdenshavet.

En beskrivelse af regnskovens planter og dyr. Skovens fremtid er truet af skovhugst.

Videos

Jon Fjeldså og kollegaer studerer fuglene på Salomonøerne. Copyright Finn Danielsen.

Stages