Torben P. Jensen | VG3

Torben P. Jensen

Torben P. Jensen i Satellite Eye for Galathea 3 arbejder med naturgeografi, historie og datalogi.

Torben Pallesen Jensen lektor i geografi og historie ved Langkær Gymnasium og HF  
og web-master for skolen. Torben udvikler undervisningsmateriale sammen
med tre andre lektorer i firmaet Edugis for VirtuelGalathea3.

Torben P. Jensen er uddannet geograf, historiker og datalog.

Torben arbejder i VirtuelGalathea3 projektet. Se mere

her.

Projects

Fig02_GBR_from_Helecopter_800.jpg

Great Barrier Reef er verdens største koralrev og er uofficielt klassificeret som et af verdens syv naturvidundere.

havis-grønland.jpg

Analyser havisen ved hjælp af radarbilleder. Hvad indflydelse har havisen for skibsfart, global opvarmning og Grønland?

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg

Krudt og kugler: Svovl og salpeter til krudtfremstilling.

01-ChorovalT3b-1000.jpg

Forsænkede marker i ørkenen langs Perus Stillehavskyst.

slide0005_image058.jpg

Befolkningens overlevelsesstrategier på de tre små Stillehavsøer: Bellona, Ontong Java og Tikopia.

Videos

Calciumcarbonat (marmor) overhældes med fortyndet salpetersyre. Calciumcarbonaten opløses, der sker en gasudvikling (carbondioxid), og væsken er nu en opløsning af calciumnitrat.

Om svovludvinding på Sicilien og Island.

Sammenblanding af calciumnitratopløsningen og en kaliumsulfatopløsning. Herved dannes bundfald af calciumsulfat (gips), som frafiltreres.

Smeltning af kaliumnitrat samt reaktion mellem et stykke glødende trækul og den smeltede kaliumnitrat.

Reaktionen mellem svovl og smeltet kaliumnitrat er temmelig voldsom.

Stages