Camilla Geels | VG3

Camilla Geels

Camilla Geels modellerer CO2 for hele jorden med atmosfærisk model.

Camilla Geels er PhD og forsker ved Danmarks Miljøundersøgelse, AU.

Camilla Geels er PhD og forsker ved Danmarks Miljøundersøgelse, AU.

Se her om Camilla Geels på DMU og hendes publikationer og cv.

Camilla Geels deltog på DMU i projektet Kulstofkredsløbet som er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projects

co2-forside.jpg

CO2 udveksles mellem atmosfære og hav. Her kan du lære om hvordan og hvorfor.

Stages