Galathea 3 i København | VG3

Galathea 3 i København

Der findes i dag et stort antal satellitter, der observerer jorden og forsyner os med en stor mængde data og billeder. De er meget forskellige og er blevet udviklet til mange specifikke formål.

De mest detaljerede billeder viser små objekter såsom buske og bænke i en park – identificeret fra en afstand på mere end 400 km!

Andre typer af satellitdata dækker store områder og giver information om temperatur, algevækst i havet og afgrøder på land, men indeholder kun få detaljer.

Andre data har andre egenskaber såsom radar, som kan ”se” gennem skyer og måle jordoverfladens ruhed. Med fokus på København, hvorfra Galathea 3 afgik d. 11. August 2006, er det målet for dette at vise den store variation af satellitdata, som findes i dag, og at opdage de stærke sider af nogle af disse satellitbilleder og at finde ud af, hvad de kan bruges til i vores hovedstad. Endvidere vil vi introducere og forklare: ”Hvad er er satellit billede”.

Fag: geografi gymnasier og hf.

Findes i: Ge
CHP_12_L.jpg