Frede Storborg | VG3

Frede Storborg

Lektor i kemi og fysik ved Langkær Gymnasium & HF samt forfatter til lærebøger om krudt.

Frede Storborg er lektor i kemi og fysik ved Langkær Gymnasium og HF

Frede Storborg er forfatter til lærebogen Krudt- og fyrværkerikemi og medforfatter til bogen Krigskunst og kanoner .

Lærebogen Krudt- og fyrværkerikemi er anmeldt som følger:

Denne bog giver et godt historisk rids over forskellige aspekter ved krudt og fyrværkeri. Bogen giver også en god indtroduktion til kemien og fysikken bag forbrændning/eksplosioner. Der ligges stor vægt på at teorien kan udføres i praksis, ved en række velbeskrevene forsøg. Forsøgene og teorien henvender sig primært til gymnasie niveau og kemikalierne anvendt i forsøgene er ikke alle tilgængelige for læg mand.

Anmeldt af: Mogens Hinge

Frede Storborg var medarbejder på udstillingerne 'Krudt og kugler' Steno Museet i Århus og 'Krigskunst og kanoner' på Moesgård Museum ved Århus.

Projects

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_7.jpg

Krudt og kugler: Svovl og salpeter til krudtfremstilling.

Videos

Calciumcarbonat (marmor) overhældes med fortyndet salpetersyre. Calciumcarbonaten opløses, der sker en gasudvikling (carbondioxid), og væsken er nu en opløsning af calciumnitrat.

Dannelse af svovl ved sammenblanding af opløsninger af natriumthiosulfat og saltsyre.

Ved opvarmning af savsmuld dannes brændbare gasser, vanddamp samt trækul.

Stages