Søers biologi under forskellige klimaforhold | VG3

Søers biologi under forskellige klimaforhold

Azorerne er en portugisisk øgruppe i Atlanterhavet. Klimaet i Azorerne er varmere end i Danmark, idet Danmark ligger i den tempererede klimazone, mens Azorerne ligger i den subtropiske klimazone. Selvom der er over 3.000 kilometers afstand mellem Danmark og Azorerne indeholder søerne i Azorerne mange af de samme fisk, som vi finder i danske søer.

Projektet ”Søers biologi langs klimagradienten” ville undersøge biologiske forhold og biodiversitet (antal af forskellige arter af dyr og planter) i søer, som ligger i forskellige klimazoner.

Projektet ville også undersøge hvilke forskelle og ligheder, der er mellem de forskellige ferskvandssøer - og komme med et bud på, hvordan vi i Danmark kan sikre, at det liv, der i dag er i vores søer, stadig kan trives i fremtiden, hvis klimaet bliver varmere her hos os.

I den forbindelse har projektet deltaget i Galathea 3, og på turen rundt om Jorden har projektet undersøgt ferskvandssøer på Azorerne og Tasmanien.

 

Frank Landkildehus fisker på Azorerne for at sammenligne fiskesamfund i forskellige klimaer