Uffe Wilken | VG3

Uffe Wilken

Uffe Wilken arbejder med formidling for Ikkasøjle projektet.

Uffe Wilken er redaktør på Polarfocus, se Kolofon er http://www.polarfocus.dk/om-polarfocus.dk/kolofon og web-master/journal ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Uffe Wilken er redaktør på Polarfocus, se Kolofon er http://www.polarfocus.dk/om-polarfocus.dk/kolofon og web-master/journal ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Se også Dansk Polar Center http://www.dpc.dk/sw9971.asp

Projects

kunnait.jpg

Tusind hvide katedraler i Ikkafjorden ved Grønland.

Stages