VG3

Term title and info

Biologi

Inspiration og materialer til grundskolen 7.-10. kl. Biologi på UVM.

Åleprojektet på Galathea 3 fandt både æg og åleyngel i Sargassohavet og løste dermed endnu en lille bid af ålens gåde.

Findes i: Bi 7.-10.kl.
Sonnenschein et al 2016 ISMEJ

Havet er fyldt med bakterier - der er omkring en million bakterier pr. milliliter havvand. Bakteriegruppen Roseobacter lever i havet.

Findes i: Bi 7.-10.kl.
luft.jpg

Hvad betyder det at vi får mere CO2 i atmosfæren? På Galathea blev mængden af CO2 i både vand og luft målt på hele ruten.

Kan man få fat i DNA fra bakterier dybt under havets overflade, så kan man måske også opdage nye og brugbare enzymer.

lonesome-george.jpg

På en isoleret øgruppe som Galapagos har dyre- og plantelivet udviklet sig uden indblanding nogen steder fra.

Findes i: Bi 7.-10.kl.

En metode til at undersøge fortiden er at studere mudder – eller nærmere sedimenter. Sedimenter består af både organisk og uorganisk materiale.

Arne med en havslange

Danmark har en af verdens bedste samlinger af havslanger som nu befinder sig på Statens Naturhistoriske Museum baseret på Galathea 1, 2 og 3 eksped

Findes i: Bi 7.-10.kl.

Havskildpadder lever det meste af tiden under havets overflade, derfor ved man ikke så meget om dem. 

Findes i: Bi 7.-10.kl.
intro-billede.jpg

Formålet med Galathea 3 var at styrke dansk forskning og formidling. Hvad forstår man egentlig ved forskning og formidling?

For at kunne beskytte dyr er det vigtigt at vide så meget om dem som muligt. Her er lyd en vigtig kilde til information om livet i havet.

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser.