VG3

Term title and info

Biologi

Inspiration og materialer til grundskolen 7.-10. kl. Biologi på UVM.

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv.

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

slaver1.jpg

I jagten på sandheden om slaveriet på de Vestindiske øer, må man gå videnskabeligt til værks.

Frank Landkildehus fisker på Azorerne for at sammenligne fiskesamfund i forskellige klimaer

Azorerne er en portugisisk øgruppe i Atlanterhavet.

Forskningsprojektet ”Tuberkulosebekæmpelse i det uafhængige Indien 1948-1978 ” var med som et landbaseret forskningsprojekt på Galathea 3 ekspediti