VG3

Term title and info

Geografi

Inspiration og materialer til grundskolen 7.-10. kl. Geografi på UVM.

luft.jpg

Hvad betyder det at vi får mere CO2 i atmosfæren? På Galathea blev mængden af CO2 i både vand og luft målt på hele ruten.

Kan man få fat i DNA fra bakterier dybt under havets overflade, så kan man måske også opdage nye og brugbare enzymer.

En metode til at undersøge fortiden er at studere mudder – eller nærmere sedimenter. Sedimenter består af både organisk og uorganisk materiale.

gb-1.jpg

På sin tur rundt om Jorden besøgte Galathea 3 flere geologiske brændpunkter.

Findes i: Ge 7.-10.kl.

Havets bevægelser har astronomiske rødder: Havstrømmene bliver nemlig skabt af Jordens rotation og forskelle på havvandets massefylde, der blandt a

Hullet i ozonlaget slipper flere ultraviolette stråler ned til Jorden. Det kan give mere hudkræft og skade dyr og planter.

intro-billede.jpg

Formålet med Galathea 3 var at styrke dansk forskning og formidling. Hvad forstår man egentlig ved forskning og formidling?

Tapning af vandprøver fra CTD på Vædderen. Copyright: Jens Tang.

Nitrogen (kvælstof) er et grundstof, der er nødvendigt for alt liv.

Skibe på havet sejler i al slags vejr og er derfor afhængige af at kunne orientere sig - selv i den tætteste tåge.

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

slaver1.jpg

I jagten på sandheden om slaveriet på de Vestindiske øer, må man gå videnskabeligt til værks.