Enzymer fra Polarhavets DNA | VG3

Enzymer fra Polarhavets DNA

Selvom dybhavet er det største og mest udbredte levested på Jorden, så ved man ikke så meget om livet dernede. Måske var det derfor, de to brødre Nikolaj Blom (biokemiker) og Rasmus Blom (biolog) fandt på projektet "Polarhavenes DNA”, som de deltog med på Galathea 3. De havde i hvert fald som formål, at opdage nye gener i den store pulje af mikroorganismer, der lever i dybhavet.

Deres mission var at lede efter nye gener i dybhavets bakterier. Bakterierne fandt de i vandprøver der blev hentet op fra dybhavet med en såkaldt CTD. Det skulle gøres i mange forskellige dybder, så de fik prøver fra forskellige lys- og trykforhold.

Når prøverne kom op, skulle først store organismer som plankton sis fra med et forfilter, mens mikroorganismer som bakterier og virus kunne passere. I anden omgang skulle bakterier filtreres ud af vandprøverne. Og så skulle bakteriernes DNA og gener findes og sammenlignes.

Med ny teknologi kunne de efterfølgende lede efter særlige koder i bakteriernes DNA. Og ud fra disse måske opdage nye og smarte enzymer.