Lyd i oceanerne | VG3

Lyd i oceanerne

For at kunne beskytte dyr er det vigtigt at vide så meget om dem som muligt. Her er lyd en vigtig kilde til information om livet i havet. Havpattedyr som sæler og hvaler (herunder delfiner) bruger lyde til at finde hinanden, finde føde og i det hele taget finde vej. For at forstå dyrenes liv kan man derfor studere deres lyde - hvilke lyde, hvornår og hvor de udsendes. Studier af dyrelyde hedder bioakustik. "Bio" betyder liv og "akustik" handler om studier af lyd.