Havskildpadder | VG3

Havskildpadder

Havskildpadder lever det meste af tiden under havets overflade, derfor ved man ikke så meget om dem. 

Formålet med projektet om havskildpadder på Galathea 3 var derfor at få mere viden om havskildpadders vandringsmønstre og dykkeradfærd. Desuden at lære mere om skildpaddernes yngleområder og livscyklus. Med mere viden på disse områder kan man måske skabe bedre vilkår for havskildpadder. De er nemlig alle truede arter.  Det betyder at de er i fare for at blive udryddet fra Jorden.

Undervejs på ekspeditionen gjorde havskildpaddeforskerne et særligt fund. Det lykkedes dem nemlig at fange en havskildpadde - af arten læderskildpadde. De anbragte en speciel sender på ryggen af havskildpadden og satte efterfølgende læderskildpadden ud i havet igen for at følge dens vej med satellitovervågning.

Alt i alt fik forskerne mærket tre forskellige arter af havskildpadder og sat sendere på 14 forskellige havskildpadder.

Det var forskerteamet af marinbiologer; Rune Dietz, Rikke Danø og Jesper Møller fra Danmarks Miljøundersøgelser, der varetog havskildpaddeprojektet.

Projektet hænger sammen med projektet om havstrømme, da havskildpadder flyder med Golfstrømmen fra den Nordamerikanske kyst tværs over Atlanterhavet til Azorerne.  

 

 

Findes i: Bi 7.-10.kl.