7. Fremstilling af trækul | VG3

Projecter »

4094
Projekt
7. Fremstilling af trækul

Formål: At fremstille trækul ved opvarmning af træ.

Teori: Tørt træ kan sættes på en tilnærmet kemisk ”formel” som C6H9O4. Dette må ikke forstås sådan, at træ består af C6H9O4-molekyler, men blot vise det indbyrdes forhold mellem C-, H- og O-atomer.

Hvis tørt træ ophedes til nogle hundrede grader uden luftens adgang, vil det afgive dampe og gasser og omdannes til trækul. Den tilnærmede kemiske ”formel” for trækul, der har været opvarmet til 400 oC, er C6H4O. Trækul er altså ikke rent carbon, selv om man ofte for nemheds skyld skriver det sådan.

Apparatur: Reagensglas, prop med hul, tilspidset glasrør.

Kemikalier: Tørt træ.

Fremgangsmåde:

Fyld et reagensglas ca. en tredjedel med små træstykker, der evt. har været opvarmet til 80 oC i en varmeovn. Sæt en prop med hul og tilspidset glasrør i reagensgalsset. Ophed det over en bunsenbrænder. Man ser, der sker en udvikling af brændbare gasser, som kan antændes ved glasrørets munding. Der vil endvidere sammen med trækul dannes vand og tjære, som lægger sig på glassets bund.

7_1_img_0219.jpg
7_2_img_0221.jpg

7.3. Video af trækulsbrændingen

Resultatbehandling:

1. Beregn carbonindholdet i træ og i trækul i masse%