Overdragelse af kolonierne i 1845 - Galathea 1 på besøg | VG3

Projecter »

Overdragelse af kolonierne i 1845 - Galathea 1 på besøg

Mange kender Tranquebar, men mere ukendt er Serampore.

Pages from nyhedsbrevjan07tilweb_img_4.jpg

Da kommandørkaptajn Steen Bille i 1845 stævnede ud fra København med korvetten Galathea 1 (1845-47) var det for af bistå ved overdragelsen af de danske kolonier i Indien til briterne, som havde købt dem for en pris af 1.125.000 rigsdaler.

Det drejede sig om Tranquebar i syd og Serampore i nord. Øgruppen
Nicobarerne ville englænderne i første omgang ikke købe. De var nemlig livsfarlige, især for europæerne, på grund af malaria, og var derfor lidet attraktive for englænderne, indtil de kom i tanke om, at de kunne oprette en straffekoloni dér, hvorefter de i 1869 også overtog dem, idet de nu kunne slå to fluer med et smæk; fangerne kunne ikke flygte, og de døde ret hurtigt efter ankomsten, så man ikke skulle føde på dem for længe!

Mange kender Tranquebar, men mere ukendt er Serampore, og det til trods for, at stedet huser Danmarks fjerde universitet (København, Kiel, Christiania, Serampore), oprettet af Frederik VI i 1826, men allerede påbegyndt i 1818.