Øvelser i kemi | VG3

Projecter »

4094
Projekt
Øvelser i kemi

Spørgsmål


    Salpeter
  • Påvisning af nitrat i kompost.
  • Fremstilling af salpeter (kaliumnitrat) ud fra salpetersyre, marmor og kaliumsulfat.
  • Reaktion mellem salpeter og trækul og mellem salpeter og svovl.
    Svovl
  • Fremstilling af svovl fra pyrit (svovlkis)
  • Fremstilling af svovl fra fixersalt.
  • Opvarmning af svovl.