3. Reaktion mellem kaliumnitrat og trækul samt mellem kaliumnitrat og svovl | VG3

Projecter »

4094
Projekt
3. Reaktion mellem kaliumnitrat og trækul samt mellem kaliumnitrat og svovl

Formål: At undersøge reaktionen mellem smeltet kaliumnitrat og henholdsvis trækul og svovl.

Teori: Kaliumnitrat smelter ved 334 oC. Når det yderligere opvarmes til 550 oC, vil det afgive oxygen:

2 KNO3(l) → 2 KNO2(l) + O2(g)

kaliumnitrat → kaliumnitrit + oxygen

Den dannede oxygen kan så reagere med fx trækul eller svovl.

Hvis smeltet kaliumnitrat kommer i direkte kontakt med et stykke glødende trækul, kan der ske en heftig reaktion, hvor der dannes kaliumcarbonat:

2 KNO3(l) + 3 C(s) → K2CO3(s) + CO2(g) + CO(g) + N2(g)

kaliumnitrat + trækul → kaliumcarbonat + carbondioxid + carbonmonoxid + nitrogen

Tilsvarende kan der dannes kaliumsulfat, hvis smeltet kaliumnitrat kommer i kontakt med et stykke svovl:

2 KNO3(l) + S(s) → K2SO4(s) + 2NO(g)

kaliumnitrat + svovl → kaliumsulfat + nitrogenoxid

Apparatur: Reagensglas, digeltang, prop med hul.

Kemikalier: Kaliumnitrat, trækul, svovl, evt. vingummibamse.

Fremgangsmåde: Brug beskyttelsesbriller ved hele dette forsøg! Fyld kaliumnitrat (enten den hjemmefremstillede eller en købt) i et reagensglas, så det fylder ca. 3 cm i glasset. Opvarm det til smeltning og fortsæt opvarmningen lidt endnu, så spaltningen begynder at foregå. Tag et lille stykke trækul med en digeltang og bring det til at gløde i en bunsenbrænderflamme.

3_1_img_0061.jpg
Drop det ned i reagensglasset med smeltet kaliumnitrat og sæt straks en prop med hul i reagensglasset. Trækullet reagerer kraftigt med den smeltede kaliumnitrat, og trækullet hopper og danser på smelten. Proppen sikrer, at det glødende trækul ikke hopper op af glasset.

3.2. Video af reaktionen mellem kaliumnitrat og trækul

3_3_img_0070.jpg
Når trækulstykket har reageret, droppes et lille stykke svovl ned i smelten, og proppen sættes i igen. Efter lidt tid sker en heftig reaktion ledsaget af et kraftigt ildfænomen.

3.4. Video af reaktionen mellem kaliumnitrat og svovl

Efter endt reaktion kan man evt. droppe en lille vingummibamse ned i smelten. OBS! Denne reaktion giver ilde lugt og skal foregå under udsugning.

Resultatbehandling:

1. Vingummibamsen indeholder bl.a. sukker, C6H12O6. Kom med at forslag til, hvilken kemisk reaktion man kunne tænke sig er foregået mellem kaliumnitrat og sukker?