5. Fremstilling af svovl fra fixersalt | VG3

Projecter »

4094
Projekt
5. Fremstilling af svovl fra fixersalt

Formål: At fremstille svovl ved tilsætning af syre til en opløsning af fixersalt.

Teori: Fixersalt (natriumthiosulfat, Na2S2O3) anvendes i fotograferingen til at fixere sort-hvide fotos, dvs opløse ikke-omdannede sølvsalte, så billedet kan tåle lys.

Ved tilsætning af syre til en thiosulfatopløsning vil der dannes fast svovl samt gassen svovldioxid, som har en karakteristisk stikkende lugt:

Na2S2O3(aq) + 2 HCl(aq) → S(s) + SO2(g) + H2O(l) + 2 NaCl(aq)

natriumthiosulfat + saltsyre → svovl + svovldioxid + vand + natriumchlorid

Hvis forsøget udføres med ret koncentrerede opløsninger, sker reaktionen hurtigt, mens den med mere fortyndede opløsninger tager noget længere tid.

Apparatur: Bægerglas

Kemikalier: Fixersalt, 4 M saltsyre.

Fremgangsmåde:

5_1_img_0216.jpg
Opløs 35 g fixersalt i 100 mL vand i et bægerglas. Tilsæt under udsugning 70 mL 4 M saltsyre til opløsningen. Væsken bliver ret hurtigt kanariegul på grund af udfældet svovl.

5.2. Video af dannelsen af svovl

De dannede svovlkrystaller er så små, at de ikke kan isoleres ved frafiltrering, idet de går gennem filterpapirets porer. Ved henstand nogle dage vil man dog se svovlet lægge sig som et bundfald på bægerglassets bund.

Resultatbehandling:

1. Hvorfor skal der netop tilsættes 70 mL saltsyre til fixersaltopløsningen?

2. Hvilken reaktionstype er der tale om ved dette forsøg?